Privatlivspolitik

Vi ønsker at informere dig om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik forklarer formålet med at indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger og angiver dine rettigheder i forhold til disse data. I vores cookiepolitik kan du desuden læse om vores behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Vores cookiepolitik finder du her.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig: HappyFire Talent Development

Kontaktperson: Tom Johansen

Adresse: Krekærtoften 50, 8340 Malling

Telefon: 30 48 62 28

E-mail: tj@happyfire.dk

CVR-nr.: 25968697

Kategorier af personoplysninger

Potentielle kunder

Når vi kommunikerer med potentielle kunder, indsamler vi almindelige personoplysninger.

Kontakter du os via kontaktformularen på vores hjemmeside, overføres og gemmes de data, der er indtastet i inputfelter, til os. Dette dækker over navn, e-mail, telefonnummer samt de oplysninger, du måtte indtaste i beskedfeltet. Ud over de specifikke input makro data, indsamles og gemmes IP-adressen samt dato og klokkeslæt for anmodningen.

Kontakter du os via e-mail, behandler vi din e-mail samt de personoplysninger, som du indtaster i e-mailen.

Kontakter du os via telefon, behandler vi de personoplysninger, som du videregiver til os.

Kunder

I forbindelse med vores coaching-services fører vi journal, der omfatter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse og telefonnummer samt relevante oplysninger om kundens erhvervssituation. I de tilfælde, hvor det er relevant for udførelsen af vores services, behandler vi også følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger.

I overensstemmelse med bogføringsloven opbevarer vi oplysninger til brug for regnskabsføring, herunder fakturaer og bilag. Disse dokumenter kan indeholde almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

Sociale medier

Når du interagerer med HappyFire på vores sociale medier, herunder LinkedIn, modtager vi de personoplysninger fra dig, som du selv skriver i offentlige opslag på vores sociale medie-side, kommentarer, eller beskeder. Vi behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Formål og retsgrundlag med behandling af personoplysninger

Potentielle kunder

Formålet med at indsamle disse oplysninger er at facilitere meningsfuld dialog og besvare spørgsmål om vores ydelser. Vi bruger kun de oplysninger, du giver os i vores kommunikation.

Vi baserer behandlingen af disse oplysninger på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, da det tjener vores legitime interesse i at indgå i meningsfulde dialoger med potentielle kunder.

Kunder

Personoplysningerne bruges til at sikre korrekt levering af vores ydelser. Behandlingen af personoplysninger for kunder sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra b, da det er nødvendigt for opfyldelse af vores kontrakt med kunden.

Vi behandler personoplysninger til bogføring i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler personoplysninger til bogføring i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c, da det er nødvendigt for at overholde lovgivningsmæssige krav vedrørende regnskabsføring.

Sociale medie bruger

Vi benytter sociale medier, LinkedIn, som en del af vores markedsføringsindsats og som kanaler til at dele relevante oplysninger og begivenheder med vores brugere. Dette sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra f, i databeskyttelsesforordningen, hvor vores legitime interesse er at opretholde en åben dialog og styrke vores forbindelse med vores målgruppe. Vi gør vores kunder opmærksom på, at oplysninger, som vores kunder frivilligt deler offentligt på vores sociale medieprofiler, kan blive set af andre brugere og det brede offentlighed. Det er derfor op til vores kunder selv at undlade at dele fortrolige eller følsomme personoplysninger på disse platforme.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige eller juridiske forpligtelser, vi indsamler dem til. Fakturaer og bilag opbevares i minimum 5 år efter afslutningen af det pågældende regnskabsår, jævnfør bogføringsloven. Efter den kontraktlig/juridiske forpligtelser er endt, sletter vi oplysningerne. Undtagelsesvist i situationer, hvor de behandlede personoplysninger skal bruges som bevis i forhold til civilretlige krav eller på grund af lovgivningsmæssige krav om opbevaring.

Vi sletter dine personoplysninger, så snart formålet med opbevaringen er opfyldt. Hvis der er fastsat længere opbevaringstider i europæisk eller national lovgivning, som vi skal følge, overholder vi disse regler.

Videregivelse af dine personoplysninger

Lovkrav og juridiske formål

Vi kan videregive personoplysninger, når det er påkrævet af lov, retsafgørelser eller andre juridiske forpligtelser. Dette kan også omfatte situationer, hvor det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller for at reagere på anmodninger fra offentlige myndigheder.

Sociale medie bruger

Med dit samtykke kan vi dele visse oplysninger med tredjepartssamarbejdspartnere til markedsførings- og annonceringsformål. Dette kan omfatte brug af data til målrettet markedsføring på sociale medieplatforme som Facebook og YouTube. Oplysninger, der deles offentligt eller privat på vores sociale medieprofiler, kan være synlige for andre brugere af disse platforme. Vær opmærksom på, at vi ikke har kontrol over, hvordan tredjepartsplatforme behandler eller deler disse oplysninger.

Tredjeparts udførelse af ydelser

Vi kan inddrage tredjeparter til at udføre visse ydelser på vores vegne, såsom hosting af hjemmesiden, behandling af betalinger eller levering af markedsføringstjenester. Disse tredjeparter får kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres tjenester og er forpligtet til at beskytte personoplysningerne i overensstemmelse med gældende juridiske lovkrav.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi anvender primært databehandlere, der er placeret i EU/EØS eller opbevarer data inden for EU/EØS. Hvis det af visse årsager ikke er muligt at benytte databehandlere med placering eller datalagring i EU/EØS, sikres det, at der er udført passende foranstaltninger for beskyttelse af personoplysningerne.

Sikkerhed

Vi behandler altid alle personoplysninger, som vi modtager, med en høj grad af sikkerhed tilsvarende karakteren af personoplysninger. Vi har implementeret både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt beskytter mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller forringelse af oplysninger. Dette dækker blandt andet over adgangskontrol, adgangsrestriktioner samt regelmæssige evalueringer af sikkerhedsforanstaltningerne.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Disse inkluderer:

  • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til at få eventuelle fejl i dine personoplysninger rettet
  • Ret til at få dine personoplysninger slettet
  • Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være undtagelser til disse rettigheder, og du vil derfor ikke altid kunne udnytte dem fuldt ud. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os. Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon: 3319 3200

Mail: dt@datatilsynet.dk